Senior gymnázium - poslední hodiny před prázdninami
  Ve středu 28.6. od 15h a v pátek 30.6. se budou konat poslední hodiny seniorského gymnázia před prázdninami. Přijďte se rozloučit v tomto "studijním" roce se svými vyučujícími, kteří se vám od podzimu pravidelně věnovali a probírali s vámi nejrůznější témata, která vás zajímala. Ve středu - pan Verlík, Biologie, přírodověda a zdravověda V pátek - pan Popule, Základy společenských věd a zeměpis             - slečna Richterová - německý jazyk      

Dne 21.6. od 14h Základy společenského chování s humorem - Pavel Handl
  Ve středu 21.6. od 14h se bude v našem centru konat každoměsíční debata s hercem panem Pavlem Handlem. Projdeme si základy společenského chování, základy etikety a to vše s humorem jemu vlastním. Přijďte mezi nás. Vaše Archa.  

KOMUNITNÍ CENTRUM ARCHA SE BUDE JAKO SPOLEK PRO SENIORY ÚČASTNIT DNE POLICIE ČR, KTERÝ JE VĚNOVÁN PRÁVĚ JIM. PŘIJĎTE NÁS NA HRAD V SOBOTU NAVŠTÍVIT.   KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE pořádá DEN POLICIE ČR NA SLEZSKOOSTRAVSKÉM HRADĚ, OD 10HODIN CELODENNÍ STÁLÝ PROGRAM 10:00 slavnostní zahájení 10:10 složení služebního slibu novými policisty 10:20 slavnostní ocenění policistů 11:00 zásahová jednotka pronásleduje ozbrojeného pachatele 11:10 speciální pořádková jednotka zakročuje proti výtržníkům 11:35 služební psi při zadržení nebezpečného pachatele 12:00 výcvik koní Městské policie Ostrava 12:25 dopravní nehoda se zraněnými – spolupráce hasičů, policistů a zdravotníků 12:55 oddělení hlídkové služby – zákrok prvosledových hlídek 13:10 výcvik psů Městské policie Ostrava 13:35 Vazební věznice Ostrava – zákrok proti vězňům 13:55 Zdravotnická záchranná služba – záchrana života 14:20 speciální pořádková jednotka zakročuje proti výtržníkům 14:45 služební psi při zadržení nebezpečného pachatele 15:10 dopravní nehoda se zraněnými – spolupráce hasičů, policistů a zdravotníků 15:40 oddělení hlídkové služby – použití TASERu 15:55 výcvik koní Městské policie Ostrava 16:15 výcvik psů Městské policie Ostrava 16:40 Vazební věznice Ostrava – zákrok proti vězňům 17:00 Zdravotnická záchranná služba – záchrana života PROGRAM KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 12:00, 14:00, 16:00 čtení z knížky „Černá kronika aneb ze soudních síní“ PO CELÝ DEN SENIOR KOUTEK S PREVENTIVNÍ TÉMATIKOU A MOŽNOSTÍ ZÍSKÁNÍ UVEDENÉ KNIHY Armáda České republiky Zdravotnická záchranná služba Ms kraje Hasičský záchranný sbor Ms kraje Městská policie Ostrava Záchranný tým Českého červeného kříže Vazební věznice Ostrava Zdravotní pojišťovna MV ČR Rádio Čas BESIP Corrado - laserová střelnice vrtulník Policie České republiky speciální vozový park ukázky výstroje a zbraní zásahová jednotka speciální pořádková jednotka dopravní služba pyrotechnická služba oddělení kriminalistické techniky daktyloskopie – otisky prstů oddělení hlídkové služby cizinecká policie  

  Dne 6.6.2017 se vypravíme do Lázní Klimkovice na procházku. V případě zájmu se půjde na procházku s holemi NORDIC WALKING. Členové výpravy, kteří se nebudou chtít účastnit procházky, mohou navštívit bazén v areálu lázní a zaplavat si. Plavky s sebou! Sraz je ve 13.15 od Svinovskými mosty. Odjezd ve 13.30.   V tento den je KC Archa uzavřeno.    

  Dne 7.6.2017 od 15h nás v našem centru Archa navštíví prezidentský kandidát profesor Jiří Drahoš.   Jiří Drahoš - narodil se ve slezském Jablunkově 20. 2. 1949. Rodiče byli česko-slezský pár. Otec Jiří, který byl celý život učitelem, pocházel z Proseče u Skutče, maminka Anna byla z Jablunkova, kde pracovala jako vedoucí dětská sestra v místních jeslích. Základní školu absolvoval v Jablunkově. Jako většina venkovských dětí chodil také do místní lidové školy umění na klavír. Poté pokračoval na Střední všeobecně vzdělávací škole, třída s matematicko-fyzikálním zaměřením. Po absolvování oboru fyzikální chemie na VŠCHT v Praze, v září roku 1973, po návratu ze základní vojenské služby, nastoupil na studijní pobyt do tehdejšího Ústavu teoretických základů chemické techniky (ÚTZCHT) ČSAV. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1976 a přešel na pozici vědeckého pracovníka do oddělení chemických reaktorů. Vzhledem k tomu, že odmítl podepsat spolupráci se Státní bezpečností a poté i opakovaně nabízený vstup do KSČ, pracoval na pozici řadového vědce až do roku 1989. Po listopadu 1989 působil na několika manažerských pozicích, mimo jiné jako předseda ústavních odborů, zástupce ředitele a posléze ředitel Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR. V roce 2003 byl jmenován profesorem v oboru chemického inženýrství, o dva roky později jsem byl zvolen místopředsedou a v roce 2009 předsedou Akademie věd ČR. V roce 2012 mu prezident Václav Klaus udělil Medaili prvního stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy. Je spoluautorem řady patentů, mimo jiné na recyklaci odpadního plastu nebo vysoušení papírového materiálu. S manželkou Evou má dvě dcery. Proč Jiří Drahoš kandiduje? Dodržování Ústavy Ústava musí stát nad individuálními zájmy. I když její výklad nemusí vždy být jednoznačný, její duch jednoznačný je a měli by ho respektovat všichni bez výjimky. Je to jedinečný návod, jak spravovat naši zemi. Stačí jen chtít. Vzdělání jako náš nejbohatší zdroj Nejde o tituly, ale o lidskou tvořivost. Náš hlavní obnovitelný zdroj je lidský potenciál. Kvalitní, vzdělaní lidé. Ne pouze ti vysokoškolsky vzdělaní, ale třeba i šikovní řemeslníci. V tom chci Českou republiku posunout mezi evropskou elitu. Všichni přeci chceme, aby se naše děti a naši vnuci uplatnili. Úcta k rodině a důstojné stáří Rodina pro mě představuje největší hodnotu v mezilidských vztazích. Proto budu apelovat na vládu, aby mladým rodinám co nejvíce usnadnila společné začátky. Rodina, to jsou samozřejmě i naši senioři. Péče o seniory se musí stát trvalou součástí promyšleného sociálního systému. Každý si zaslouží prožít stáří důstojně. Otevření Pražského hradu veřejnosti Hrad musí být místem přátelským, místem, kde to žije. Chci proto zrušit nedůstojné a nepraktické kontroly u vstupních bran a co nejvíce hradního prostoru využít k výstavám, akcím pro rodiny apod.   Prosím všechny naše členy, aby si připravili otázky na pana Drahoše. Po krátkém představení bude probíhat beseda. Všechny zveme!   Tento den se Senior gymnázium posouvá na 14h!    
Archív novinek


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.