13.02.

Bezpečný život seniorů – novinka, která nad Vámi bude bdít

Dne 14.02.2017 v 15.30 hodin přednáška o novém zařízení, který vyvinuli čeští vědci a které může zajistit Vaši větší bezpečnost. Tento nový systém je schopen rozpoznat nestandardní situace, jež mohou nastat ve Vaší domácnosti.

Mimo jiné:

  • upozorní Vaše blízké osoby na to, že se ve Vašem bytě něco děje
  • zajistí zvýšení bezpečnosti Vašeho bydlení (hlídá otevřené vchodové dveře a ochraňuje vás před nezvanými hosty, monitoruje vstupy osob do Vašeho bytu
  • preventivně působí v krizových situacích
  • hlídá dokonce i domácí spotřebiče

 

Přednášku budeme opakovat každý měsíc!

Vaše Archa

 


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.