13.02.

 

Naše Komunitní centrum pravidelně navštěvuje, pomáhá nám a učí nás pan Mgr. et Mgr. Zdeněk Navrátil v oblasti procesního občanského práva.

Každých 14 dní se v Arše dozvíme nové informace z této oblasti, prodiskutujeme témata a konkrétní problémy.

Nově zde funguje osobní konzultace pana Navrátila, kdy se našim členům věnuje individuálně i po diskuzi.

Vaše Archa

 

 


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.