01.03.

 

Dne 6. 3. 2017 od 14h Rodinné právo - uzavření manželství, SJM (zúžení, rozšíření, vyloučení SJM) - bezplatné poradenství pro seniory z kanceláře paní JUDr. Cechlové.

S panem Mgr. et Mgr. Zdeňkem Navrátilem otevřeme další kapitolu práva. A to právo rodinné.

Po besedě bude následovat pravidelná osobní konzultace, kdy se vám pan Navrátil může věnovat osobně.

Vaše KC Archa.

 


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.