18.04.

Dne 18.4.2017 nás navštíví pan Luděk Eliáš - český herec, režisér, divadelní ředitel, scenárista, publicista a moderátor.

Pan Eliáš během druhé světové války nedokončil studium na reálném gymnáziu ve Slaném, v roce 1942 byl spolu s rodiči z rasových důvodů internován v terezínském ghettu, poté deportován a vězněn v koncentračních táborech Osvětim a Sachsenhausen. Po skončení války bez odborné průpravy nastoupil hereckou dráhu v průběhu vojenské základní služby, následně získal krátkodobá angažmá na scénách tehdejších oblastních divadel ve Slaném (1947–1948) a Písku (1948–1949), v letech 19501955 byl hercem a režisérem v Krajském oblastním divadle České Budějovice.

Od roku 1956 patřil ke kmenovým hercům a režisérům Divadla Petra Bezruče v Ostravě (1962–1966 stál v jeho čele ve funkci ředitele), v ostravském studiu Čs. televize zastával pozici vedoucího umělecké redakce, moderátora, dramaturga a scenáristy (1966–1970). Po 21. srpnu 1968 patřil k protagonistům svobodného necenzurovaného televizního a rozhlasového vysílání realizovaného z improvizovaného studia na vysílači v Ostravě-Hošťálkovicích, které bylo za dramatických okolností 28. 8. ukončeno jeho obsazením okupačními jednotkami. V následném období tzv. normalizace byl z politických důvodů z dosavadního zaměstnání propuštěn, vrátil se k herecké práci na svou mateřskou scénu, kde působil i po svém odchodu do důchodu (1980) až do druhé poloviny osmdesátých let 20. století. Vedle divadelní a televizní činnosti herecky spolupracoval s filmem a ostravským studiem Čs. rozhlasu (zde také činný jako autor rozhlasových her a scénářů dramatických pořadů).

Budeme si vyprávět o životě a jeho nástrahách.

 


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.