11.05.

 

V našem centru se pravidelně konají kurzy trénování paměti s paní Hankou Vavříkovou.

Jedná se o velmi přínosnou aktivitu nejen pro seniory. Paní Vavříková se zabývá dlouhodobě prací se seniory, je přednášející na univerzitě.

Její kurzy jsou hojně navštěvované a výsledky mezi seniory jsou skvělé!

Přijďte i vy potrápit své mozkové buňky!

Vaše Archa.

 


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.