01.06.

 

Dne 7.6.2017 od 15h nás v našem centru Archa navštíví prezidentský kandidát profesor Jiří Drahoš.

 

Jiří Drahoš - narodil se ve slezském Jablunkově 20. 2. 1949. Rodiče byli česko-slezský pár. Otec Jiří, který byl celý život učitelem, pocházel z Proseče u Skutče, maminka Anna byla z Jablunkova, kde pracovala jako vedoucí dětská sestra v místních jeslích. Základní školu absolvoval v Jablunkově. Jako většina venkovských dětí chodil také do místní lidové školy umění na klavír. Poté pokračoval na Střední všeobecně vzdělávací škole, třída s matematicko-fyzikálním zaměřením. Po absolvování oboru fyzikální chemie na VŠCHT v Praze, v září roku 1973, po návratu ze základní vojenské služby, nastoupil na studijní pobyt do tehdejšího Ústavu teoretických základů chemické techniky (ÚTZCHT) ČSAV.

Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1976 a přešel na pozici vědeckého pracovníka do oddělení chemických reaktorů. Vzhledem k tomu, že odmítl podepsat spolupráci se Státní bezpečností a poté i opakovaně nabízený vstup do KSČ, pracoval na pozici řadového vědce až do roku 1989.

Po listopadu 1989 působil na několika manažerských pozicích, mimo jiné jako předseda ústavních odborů, zástupce ředitele a posléze ředitel Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR. V roce 2003 byl jmenován profesorem v oboru chemického inženýrství, o dva roky později jsem byl zvolen místopředsedou a v roce 2009 předsedou Akademie věd ČR. V roce 2012 mu prezident Václav Klaus udělil Medaili prvního stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy. Je spoluautorem řady patentů, mimo jiné na recyklaci odpadního plastu nebo vysoušení papírového materiálu. S manželkou Evou má dvě dcery.

Proč Jiří Drahoš kandiduje?

Dodržování Ústavy

Ústava musí stát nad individuálními zájmy. I když její výklad nemusí vždy být jednoznačný, její duch jednoznačný je a měli by ho respektovat všichni bez výjimky. Je to jedinečný návod, jak spravovat naši zemi. Stačí jen chtít.

Vzdělání jako náš nejbohatší zdroj

Nejde o tituly, ale o lidskou tvořivost. Náš hlavní obnovitelný zdroj je lidský potenciál. Kvalitní, vzdělaní lidé. Ne pouze ti vysokoškolsky vzdělaní, ale třeba i šikovní řemeslníci. V tom chci Českou republiku posunout mezi evropskou elitu. Všichni přeci chceme, aby se naše děti a naši vnuci uplatnili.

Úcta k rodině a důstojné stáří

Rodina pro mě představuje největší hodnotu v mezilidských vztazích. Proto budu apelovat na vládu, aby mladým rodinám co nejvíce usnadnila společné začátky. Rodina, to jsou samozřejmě i naši senioři. Péče o seniory se musí stát trvalou součástí promyšleného sociálního systému. Každý si zaslouží prožít stáří důstojně.

Otevření Pražského hradu veřejnosti

Hrad musí být místem přátelským, místem, kde to žije. Chci proto zrušit nedůstojné a nepraktické kontroly u vstupních bran a co nejvíce hradního prostoru využít k výstavám, akcím pro rodiny apod.

 

Prosím všechny naše členy, aby si připravili otázky na pana Drahoše. Po krátkém představení bude probíhat beseda.

Všechny zveme!

 

Tento den se Senior gymnázium posouvá na 14h!

 

 


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.