14.06.

KOMUNITNÍ CENTRUM ARCHA SE BUDE JAKO SPOLEK PRO SENIORY ÚČASTNIT DNE POLICIE ČR, KTERÝ JE VĚNOVÁN PRÁVĚ JIM. PŘIJĎTE NÁS NA HRAD V SOBOTU NAVŠTÍVIT.

 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

pořádá DEN POLICIE ČR NA SLEZSKOOSTRAVSKÉM HRADĚ, OD 10HODIN

CELODENNÍ STÁLÝ PROGRAM

10:00 slavnostní zahájení 10:10 složení služebního slibu novými policisty

10:20 slavnostní ocenění policistů

11:00 zásahová jednotka pronásleduje ozbrojeného pachatele

11:10 speciální pořádková jednotka zakročuje proti výtržníkům

11:35 služební psi při zadržení nebezpečného pachatele

12:00 výcvik koní Městské policie Ostrava

12:25 dopravní nehoda se zraněnými – spolupráce hasičů, policistů a zdravotníků

12:55 oddělení hlídkové služby – zákrok prvosledových hlídek

13:10 výcvik psů Městské policie Ostrava

13:35 Vazební věznice Ostrava – zákrok proti vězňům

13:55 Zdravotnická záchranná služba – záchrana života

14:20 speciální pořádková jednotka zakročuje proti výtržníkům

14:45 služební psi při zadržení nebezpečného pachatele

15:10 dopravní nehoda se zraněnými – spolupráce hasičů, policistů a zdravotníků

15:40 oddělení hlídkové služby – použití TASERu

15:55 výcvik koní Městské policie Ostrava

16:15 výcvik psů Městské policie Ostrava

16:40 Vazební věznice Ostrava – zákrok proti vězňům

17:00 Zdravotnická záchranná služba – záchrana života

PROGRAM

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

12:00, 14:00, 16:00 čtení z knížky „Černá kronika aneb ze soudních síní“

PO CELÝ DEN SENIOR KOUTEK S PREVENTIVNÍ TÉMATIKOU A MOŽNOSTÍ ZÍSKÁNÍ UVEDENÉ KNIHY

Armáda České republiky

Zdravotnická záchranná služba Ms kraje

Hasičský záchranný sbor Ms kraje

Městská policie Ostrava

Záchranný tým Českého červeného kříže

Vazební věznice Ostrava Zdravotní pojišťovna MV ČR

Rádio Čas

BESIP

Corrado - laserová střelnice

vrtulník Policie České republiky

speciální vozový park

ukázky výstroje a zbraní

zásahová jednotka

speciální pořádková jednotka

dopravní služba

pyrotechnická služba

oddělení kriminalistické techniky

daktyloskopie – otisky prstů

oddělení hlídkové služby

cizinecká policie

 


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.