01.08.

Milí členové, po dovolené v měsíci červenci se naše centrum znovu pro vás otevírá a budeme se na vás těšit v měsíci srpnu vždy od úterý do čtvrtku.

Prosím sledujte náš web a FB stránky. Máme připraveny výlety a exkurzi do továrny na výrobu Marlenky. Více info na recepci.

Těšíme se na vás.

KC Archa


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.