06.11.

Ve středu dne 22.11.2017 od 14.30 budeme pokračovat v našem každoměsíčním setkávání s panem Pavlem Handlem, kde se věnujeme společenskému chování.

Velmi vtipné povídání na téma etikety, příhody ze života a spousta poučných situací.

Přijďte mezi nás.

Vaše Archa.

 


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.