30.05.

Hvězdárna a planetárium Ostrava-Poruba – výlet do planetária v Ostravě, sraz u rektorátu – odjezd autobusu ve 13h.

Prohlídka a promítání na téma  „Napříč sluneční soustavou“. C

ena 115Kč včetně jízdného. Více informací na recepci centra.

Tento den je KC Archa uzavřeno.


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.