27.09.

Od 1.10.2018 opět začíná seniorské gymnázium. Již třetí ročník si pro vás připravil Základy společenských věd, Historii, Zdravovědu a první pomoc, Zeměpis a geografii, Ekologii či Německý jazyk.

Přijďte také i vy mezi nás, něco se naučit a dozvědět.

Vaše Archa.


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.