27.09.

Zveme všechny, kteří mají zájem zjistit, jak čelit nástrahám dnešní doby. Obdržíte malý dárek. :-)

Témata seminářů:

 prevence domácího násilí

 způsoby zabezpečení majetku

 skryté nebezpečí v oblasti rizikového chování na internetu

 nekalé obchodní praktiky prodejců

 bezpečí seniorů v silničním provozu (při cestování vozidly i hromadnými dopravními prostředky i při jiném využívání pozemních komunikací)


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.