28.01.

Ve středu 30.1. od 11h dojde na VOŠS na Zelené, k odhalení sochy Sedící dívky, autor Josef Špaček.

Kulturní den pokračuje vernisáží Vladimíra a Tomáše Vocelkovými výstavy Dvojí pohled na českou a moravskou krajinu.

Vše v Galerii Svět.

Vaše Archa.

Tento den je KC Archa uzavřeno.


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.