18.10.

Komunitní centrum Archa je s vámi již 4 roky a za tu dobu jsme uskutečnili spoustu akcí, výletů, besed, přednášek, vzdělávání, cvičení i oslav.

Přijďte k nám a s námi oslavit 4 roky naše fungování. 

Zahraje nám pan Krásný s kapelou k tanci i poslechu.

Zatancuje Shahnaz orientální tance.

Setkáme se o opět s naší milovanou sestrou Filoménou.

 

 

Program:

14.00 Shahnaz –orientální tanečnice
14:30 Prezentace činností KC Archa Poruba za uplynulý rok
15.00 Sestra Filoména
16.00 Zdeněk Krásný hraje k tanci a poslechu

Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma.
Vstup do centra bude umožněn od 13:30h. Omezená kapacita. Více informací a rezervace na recepci centra.


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.