21.11.

Ve středu 27.11.2019 nám bude potěšením a ctí, že mezi nás zavítá Lenka Kocierzová (* 23. srpna 1950 Ostrava-Vítkovice) malířka, grafička, ilustrátorka, designérka, učitelka výtvarné výchovy a estetiky, kronikářka obce, podnikatelka v reklamě. Specializuje se především na svou rodnou čtvrť, kterou hojně propaguje. Jako malířka působí od roku 1995. Mezi její nejznámější obrazy patří „Evy“, tzn. portréty s vyobrazením města nebo jeho části na klobouku.

Povídat s ní si budeme o její tvorbě i životě.

Přijďte mezi nás.


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.