05.11.

Kurzy angličtiny, které vede lektor Martin Prachař, mají velký úspěch. Každé úterý ji navštěvuje 15 studentů. Učí se sice teprve základům gramatiky a konverzace, avšak jsou pilní a jejich vědomosti rychle rostou. Studijní skupina je nyní naplněna a již další členy NEPŘIJÍMÁ. Máme pro vás ale dobrou zprávu, v prosinci budeme otevírat další běh. Opět pro začátečníky. Sledujte náš program.


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.