02.05.

Křížovkářská liga začíná pro zájemce 26. 4. 2016 a končí 21. 6. 2016. Je to soutěž určená obyvatelům Ostravy, starších 60 let. Jedním z registračních míst Křížovkářské ligy je i naše Komunitní centrum Archa, které bude k dispozici pro křížovkářskou ligu vždy v úterý od 14 - 17 hodin. Slavnostní vyhlášení proběhne dne 28.6. 2016.

Křížovkářská liga má dvě části. Jarní ( duben-červen) a podzimní( září-listopad) Každá má deset kol. Lidé tedy celkem budou luštit minimálně dvacet křížovek. Počet ale může být vyšší, podle vývoje situace. Soutěžní kolo je vždy jednou týdně, hrací den je úterý. V ten den dostanou zájemci křížovku označenou logem a číslem. Hráčem může být každý, kdo vyplní registrační formulář označený číslem. Stejné číslo bude mít i křížovka, kterou si každý týden vyzvedne. Každý hráč tedy po registraci dostane křížovku, chodit si pro ni bude do registračních míst každý týden. Deset týdnů se lidé ve stejný den budou potkávat, budou hovořit a dozvědí se jistě i řadu informací… Tajenky křížovek budou účastníci vyplňovat na registrační kartu, kterou pak odevzdají. Lidé se mohou zaregistrovat po celou dobu trvání soutěže. Tedy po dobu deseti týdnů, vždy v úterý ve vymezený čas. Podmínkou zařazení do slosování je odevzdání listu s vyplněnými tajenkami. Na závěr kola se uskuteční slavnostní vyhlášení a losování o ceny!

Komunitní centrum Archa a Spolek Počteníčko.

 


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.