19.06.

Zveme Vás na zdravotní přednášku o nemoci zvané CUKROVKA aneb ZA CUKROVKU NEMŮŽE CUKRÁRNA!

Dne: 22.6.2016 ve 14.30h v Komunitním centru Archa

  • Dozvíte se základní informace nemoci zvané Diabetes mellitus= cukrovka
  • Proč vlastně vzniká, jaký orgán je v našem těle poškozen, jakými příznaky se toto onemocnění začíná projevovat, jak jej diagnostikujeme, jaké jsou její komplikace a jak ji můžeme léčit
  • Poradíme, jak poskytnout první pomoc diabetikovi, ale také co dělat, abychom se této „ sladké“ nemoci vyhnuli
  • V rámci přednášky bude účastníkům přímo na místě nabídnuto měření krevního cukru (glukometrem-odborným zdravotnickým pracovníkem)


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.