10.09.

 

Dne 13.9. od 15h proběhne v našem komunitním centru přednáška o PROKRASTINACI.

Pan Zdeněk Svoboda a paní Klára Mlýnková nám poví o prokrastinaci a podiskutují s námi, o nás, odpoví na vše, co nás zajímá na téma prokrastinace.

Hlavní body přednášky:

- rozhodovací paralýza

- naučená bezmoc

- jak si poručit a poslechnout se

- hrdinství všedního dne

Přijďte mezi nás dozvědět se něco o chorobném mrhání časem.

KC Archa.

 

 


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.