03.10.

 

Bezpečný život seniorů – novinka, která nad Vámi bude bdít

Zveme Vás do našeho Komunitního centra ARCHA dne 5.10.2016 v 16 hodin na přednášku o novém zařízení, který vyvinuli čeští vědci a které může zajistit Vaši větší bezpečnost. Tento nový systém je schopen rozpoznat nestandardní situace, jež mohou nastat ve Vaší domácnosti.

Mimo jiné:

  • upozorní Vaše blízké osoby na to, že se ve Vašem bytě něco děje
  • zajistí zvýšení bezpečnosti Vašeho bydlení (hlídá otevřené vchodové dveře a ochraňuje vás před nezvanými hosty, monitoruje vstupy osob do Vašeho bytu
  • preventivně působí v krizových situacích
  • hlídá dokonce i domácí spotřebiče

Počet míst přednášky je omezený. Prosím, hlaste svou účast předem na recepci KC Archa.

 

Budeme se na vás těšit!

Vaše Archa

 


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.