17.10.

 

Od měsíce září probíhá v našem komunitním centru příprava na plesovou sezónu.

Oživte si své taneční dovednosti a přijďte se k nám pobavit.

Lekce probíhají pod vedením pana Zdeňka Nováka vždy dvakrát za měsíc.

Vstupné dobrovolné, pouze pro členy.

 


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.