KC Archa vás zve na přednášku Českého Telekomunikačního úřadu s názvem: Telekomunikace v kostce Dozvíte se důležité informace z oblasti ochrany spotřebitele: jak se lépe orientovat vnabídce operátorů v telekomunikacích jak a kde bezpečně uzavřít smlouvu jakým nástrahám se vyhnout při uzavírání smluv s čím a kdy může pomoci ČTÚ – příklady z praxe porozumění základním odborným pojmům – paušál/tarif, předplacená karta, SIM karta, tablet, FUP, Wi-fi, virtuální operátor apod. závěrečná diskuze Vstup zdarma, pouze pro členy. Vaše Archa.

Představení nové asistenční služby pro seniory.  Pan Haufer nám řekne něco o nové službě pro seniory, ukázky, prezentace. Vaše Archa.

Komunitní centrum Archa přeje všem svým členům a přátelům úspěšné vykročení do Nového roku 2019, mnoho zdraví a pohody. Těšíme se opět na Vás 7.1.2019. Vaše Archa.

Zveme všechny, kteří mají zájem zjistit, jak čelit nástrahám dnešní doby. Obdržíte malý dárek. :-) Témata seminářů:  prevence domácího násilí  způsoby zabezpečení majetku  skryté nebezpečí v oblasti rizikového chování na internetu  nekalé obchodní praktiky prodejců  bezpečí seniorů v silničním provozu (při cestování vozidly i hromadnými dopravními prostředky i při jiném využívání pozemních komunikací)

Přijďte mezi nás v poslední den letošního roku našeho centra. Čeká nás představení tanečního spolku Archa Beseda. A zpívání koled s Maruškou Miklicovou. Vaše Archa.

Od 1.10.2018 opět začíná seniorské gymnázium. Již třetí ročník si pro vás připravil Základy společenských věd, Historii, Zdravovědu a první pomoc, Zeměpis a geografii, Ekologii či Německý jazyk. Přijďte také i vy mezi nás, něco se naučit a dozvědět. Vaše Archa.

Ve středu přijde Mikuláš i k nám do KC Poruba. Přijďte i vy mezi nás, přineste s sebou drobný dárek do 50Kč. Zahraje nám skvělá kapela GOOD MATES. Vstup 50Kč - příspěvek na kapelu, pouze pro členy. Vaše Archa.

Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65 až 74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30 až 49 let. U osob starších 74 let je tato pravděpodobnost až 16 x vyšší! Akce se uskuteční pod dohledem odborného garanta BESIPU.Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohroženi. Představují 18 % z celkové populace České republiky, ale jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod je více jak 24 %! Alarmujícím faktem jsou fatálnější následky nehod seniorů.  Součástí přednášek budou rovněž naučné edukativní videa a herecké scénky, které budou zajímavou a zábavnou formou ilustrovat reálné scénky s dopravní tématikou. Návštěvníci kurzu obdrží po přednášce věcné dary. Předpokládaná délka představení je 1 hodina 30 minut.  

V pátek dopoledne od 10-12h si nazdobíme perníčky. Přijďte mezi nás. Perníčky i poleva zajištěny. Příspěvek na perníčky dobrovolný. Vstup zdarma, pouze pro členy.

Festival Art&Science 2018 přechází pod celou univerzitu! Komunitní centrum Archa se zúčastí prezentace VŠB TU, která chce ukázat, že je krása ve vědě a zároveň v umění je kus vědy. Během jednoho dne a večera se představí univerzita v jiném světle – nejen techniku a výzkum VŠB-TUO, ale také kreativní akademiky, zaměstnance a studenty, kteří mají zajímavé přesahy do jiných oblastí.  Komunitní centrum Archa bude při tom. Více informací na recepci centra.  

Předvánoční setkání seniorů Ostrava-Poruba - společenské posezení s tancem a programem pro seniory. Akce probíhá v sále Střední školy prof. Zdeňka Matějčka od 15h. 

Po červencové pauze je KC Archa zpět! Přijďte mezi nás od úterý do čtvrtku.  V úterky se konají přednášky,filmy nebo literární kavárny, ve středy se chodí na výlety a čtvrtky jsou kroužky počítačů. Více informací na recepci centra. Vaše Archa.

V pondělí 26.11. od 14h se koná v našem centru další z vynikajících hodin seniorského gymnázia. Základy společenských věd a Historie pod vedením pana Mgr. et Mgr. Zdeňka Navrátila. Vstup zdarma. Vaše Archa.

Smyslem Nadačního fondu RESIDOMO je transparentně podporovat společenský kulturní život obyvatel.Proto také NF RESIDOMO podporuje každoročně finančními částkami provoz center pro aktivní pro seniory, Komunitní centrum Archa v Porubě a Karviné a Centrum Lučina v Havířově. Komunitní centrum Archa Poruba, Karviná a Centrum Lučina mu tímto děkují za příspěvek a podporu ve fungování spolků. KC Archa a Centrum Lučina.

Přijeďte společně s námi obhájit centrum Poruba do Havířova na společný zápas všech tří center. Od 14h v Strela centrum Havířov. Vaše Archa.

V úterý 12.6.2018 od 15h se utkáme v Havířově v Lučině, našem sesterském centru, v turnaji v šipkách. Přítomna bude také Archa Karviná. Pojeďte s námi na výlet do Havířova si zasoutěžit. Vaše Archa.

III. VÝROČÍ KOMUNITNÍHO CENTRA ARCHA Ostrava-Poruba Pátek 26. 10. 2018 od 13.30 h 14h Tanečnice Shahnaz a bude i překvapení 15h Sestra Filoména a její vyprávění ze života 16h Karaoke PARTY Občerstvení zajištěno, přijďte s námi oslavit již 3 roky v Ostravě-Porubě!

Hvězdárna a planetárium Ostrava-Poruba – výlet do planetária v Ostravě, sraz u rektorátu – odjezd autobusu ve 13h. Prohlídka a promítání na téma  „Napříč sluneční soustavou“. C ena 115Kč včetně jízdného. Více informací na recepci centra. Tento den je KC Archa uzavřeno.

Ve čtvrtek 18.10.2018 se KC Archa vypraví na výlet do Prahy. Více informací na recepci centra. Tento den je KC Archa uzavřeno.  

V úterý se vypravíme s KC Archa do Lázní Klimkovice, pochutnáme si na tvarůžkách a kdo bude chtít, může se okoupat. Plavky s sebou. Více informací na recepci centra. Vaše Archa.    
Archív novinek


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.